Website hiện tạm dừng hoạt động để lọc lại dữ liệu.
Một vài website không có giấy phép MXH + giấy phép ICP chưa được phát hiện.
http://truyen.vnsharing.net/ | forum VNS
http://goccay.vn
http://vuitruyentranh.vn/

Đang tiếp tục cập nhật